Slipen Strana i Hälleviksstrand


slipen strana hälleviksstrand

Foto: Mats Rutgersson

Hälleviksstrands varv är verkligen inte lätt att upptäcka utan att följa skyltning. Varvet startades av Oscar Augustsson vid 1800-talets slut. 1905 lät han anlägga en slip, i en vik söder om samhället Hälleviksstrand. Inledningsvis var det sliptagningar och mindre nybyggnationer. Först 1914 byggdes den första större fiskebåten, ”Märta” till Styrsö. Året efter utfördes den första s k förbyggnaden av en engelsk kutter, något som blev en specialitet för varvet, som därför under en tid kom att kallas ”Kuttervarvet”. En förbyggnad är en större ombyggnad där skrovet ovan vattenlinjen byggs om för att skapa större utrymme. En annan omfattande verksamhet var motorinstallationer.

Varvsanläggningen fick till stor del sitt nuvarande utseende på 1940-talet. Man fick då en arbetsorder på ett antal isländska fiskefartyg. Ett krav från de isländska beställarna var att fiskefartygen skulle byggas under tak, och därmed uppfördes 1944 den båthall som är karakteristisk för varvet. Hallen var egentligen tänkt att resas strax intill, men på grund av svårighet att få bygglov i tid, restes den över den befintliga stapelbädden och slipen. Den byggdes samman med smedjan och snickeriverkstaden så att dessa idag utgör en enda byggnadskropp, vilket också ger varvet dess speciella utseende.