Vad gäller för ROT-avdrag?


Vilka regler är det som gäller för ROT-avdraget 2018?

Rotavdraget är en populär reform och från början fick man en skattesubvention på 50 %. För ett par år sedan justerades denna procentsats till 30 %, vilket många tyckte var tämligen idiotiskt. Detta skulle ju innebära att ”svartjobbarna” blev fler och dessutom skulle många nystartade byggföretag få mindre att göra. Vi får se vad som händer, efter valet, kanske blir det alliansen som får regera och då är det sannolikt att rotavdraget återuppstår i sin gamla form, d.v.s. med 50 % i skattereduktion, precis som RUT-avdraget. Om man vill renovera och använda sitt rotavdrag 2018 är det alltså 30 % avdragsrätt som gäller. Självklart måste man betala in skatt så det finns något att ”kvitta mot”…