Problem med fukt och mögel?


Har ni drabbats av fukt- och mögelproblem?

Det är ganska vanligt att man som villa- och fritidshusägare får problem med fukt, som utvecklas till mögel. När man först upptäcker att det är något som inte riktigt är som det skall kan man kanske bli väldigt nervös och man kastar sig på datorn och börjar söka. Lugn, det finns alltid lösningar på problemet! I varje stad och större samhälle finns det alltid företag som sysslar med mögelsanering, vilket är just det som du och din bostad behöver allra mest.

Besiktning av mögelskadorna i din bostad

Många företag erbjuder en kostnadsfri besiktning av dina skador och i de flesta fall får du ett förslag på vilka åtgärder som är lämpliga för att du skall få rätsida på dina fukt- och mögelproblem. Är man lite ”om sig och kring sig” kan man låta fler än ett företag titta på dina skador och lämna pris på en eventuell sanering. Kolla gärna upp om företagen har F-skatt och om de ser ut att sköta sig. En ”googling” på till exempel ”omdöme + företagsnamn” eller ”recension + företagsnamn” kan också ge lite information om vilket saneringsföretag som man bör välja. Man skall dock ta i beaktning att det kan vara konkurrenter / anhöriga som är inne och ”kladdar” i recensionerna, så dom sämsta och dom bästa recensionerna kan man bortse från…

Mögelsanering, ROT eller RUT?

Det är ROT-avdraget som är aktuellt när det gäller mögelsanering! I offerten / förslaget och på fakturan från företaget som utför mögelsaneringen måste det, klart och tydligt, framgå hur mycket av totalsumman som är arbetskostnad. Poster som framkörningsavgifter, startkostnad, hyra av maskiner är inte föremål för skatteavdrag. När det gäller mögelsanering är arbetskostnaden avdragsgill, förutsatt att det finns ett skatteunderlag att dra beloppet i från och att det finns utrymme. ROT-avdraget är 30 % och varje person, som är ägare till fastigheten, får göra avdrag på maximalt 50 000 kronor / kalenderår.