Solenergi? Bra för både miljön och plånboken…


Varför är det så bra med solenergi?

Nu närmar sig den absolut bästa tiden för den som vill ha riktigt billig och miljövänlig uppvärmning.Hela sommarhalvåret bjuder naturen på den allra bästa och enklaste energiformen man kan tänka sig, nämligen solenergi. Under alla dygnets soliga timmar, ja även de molniga faktiskt, kan solfångaren ta tillvara värmen i ljuset och omvandla det till energi. För en normalstor villa räcker ofta energin från solfångarna för att värma både varmvatten och till den lilla el som förbrukas därutöver, vilket innebär att man kan klara sig med bara solvärme under hela sommarhalvåret och de övriga månaderna kan man kombinera solenergin med bergvärme eller någon annan lämplig energikälla.I en solfångare tas värmen i solljuset upp genom att det passerar genom en glasyta, i ett slutet system, där värmen inte har någon möjlighet att försvinna. I solfångaren finns någon form av absorbenter, oftast bestående av kopparrör. I dessa rör cirkulerar en värmebärare som ofta består av glykol och vatten som hjälper till att utvinna värme ur solljuset. För att få absolut bästa vinkel mot solen bör solfångare placeras på ett sådant sätt att man undviker all tänkbar skuggning. Det mest ultimata är att montera solfångarna högt i söderläge och med en lutning på 45 grader. Har man inte möjlighet till denna exakta lutning så kan allt mellan 20-60 grader ändå vara funktionellt.

Det är väldigt sällan man behöver värmen och det varma vattnet i samma stund som det har tillvaratagits och därför behöver du någonting som gör att du kan lagra din utvunna energi. För att ta tillvara den solenergi som solfångaren fångar upp måste du alltså koppla dina solfångare till en värmepump av något slag. En solvärmepump är en idealisk variant av värmepump för solfångare, då den också är enkel att kombinera med exempelvis bergvärme. I solvärmepumpen sitter en varmvattenberedare monterad som under hela sommaren värms av energin från dina solfångare. Ju mer varmvatten ett hushåll gör åt med dess då större måste varmvattentanken i värmepumpen vara. Ett sådant här system, som ovan, täcker inte värme-behovet under vinterhalvåret utan måste kompletteras med någon annan energikälla. Här leker vi med tanken att solvärmepumpen har kombinerats med bergvärme. Genom det ständiga tillskottet utav värme genom solfångaren får du bättre effekt på ditt värmesystem.